Klientide privaatsuse hoidmiseks oleme koostanud privaatsuspoliitika, mis käsitleb isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seadusi, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik.

Hommiku Hambaravi OÜ küsib kliendilt isikuandmeid teenuste tagasisideks. Isikuandmed, mida palume on:
– nimi,
– hinnang teenusele. 

Kogutud isikuandmeid kasutame kliendile teenuste kohta info andmiseks.

Oma isikuandmeid on alati võimalik muuta või paluda andmete kustutamist. Selleks tuleb helistada telefonile +3725060847.
Isikuandmeid jagame vaid seadustest tulenevalt või kliendi tellitud teenuse osutamiseks. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Hommiku Hambaravi OÜ’l on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid, teavitades sellest kliente esimesel võimalusel. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke palun ühendust telefonil +3725060847. Probleemidega on võimalik pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Joomla Template by Joomla51.com