Nagu ka Hommiku Hambaravi tunnuslause ütleb, soovime pakkuda hambaraviteenust, mis looks võimaluse elada terve hammaskonnaga kõrge vanuseni. Rõõm sellisest elust ei ole kindlasti ei valitud rahakate patsientide ega geneetiliselt heade hammastega õnnistatute privileeg. Pikaajaliselt hea hammaskonna tervis on saavutatav praktiliselt igaühel ja igas vanuses.
 
Ootame ravile esmajoones täiskasvanuid (meil puudub leping haigekassaga lastele tasuta hambaraviteenuse osutamiseks), kelle hambad meile saabudes on halvas või isegi väga halvas seisus. Seetõttu on ka meie kodulehel olev materjal suunatud eelkõige neile. Kuitahes hull Teie suu seisukord hetkel ka poleks- karta pole vaja, sest kurjad me ei ole. Niisamuti pole mõtet ette häbeneda- tõenäosus, et suudate meid enda arvates millegi eriti koledaga üllatada, on nullilähedane.
 
Asjalikuma, kiirema ja produktiivsema kontakti saamiseks juba ravikabinetis, palume, et loeksite läbi meie poolt pakutava teenuse üldinfo – see on kajastatud alajaotustes: kontseptsioon, eeldused ja garantiid, aeg ja hind. Kui loetu on Teile meelepärane ja otsustate konsultatsiooniks aja kinni panna  oleksime eriti tänulikud kui leiaksite veel veidi aega ning loeksite läbi ka pisut eelteadmisi andvad, samas ka infot otsima suunavad ja mõtlemisainet pakkuvad artiklid. Mõningase ettevalmistusega suudate konsultatsioonis tohtri jutuga paremini kaasa mõelda ja Teie raviplaani arutelu kulgeb kiiremini ning tulemuslikumalt.
 
Tekstis ette tulevad terminid, mis võivad vajada lahtiseletamist, samuti mõned illustreerivad pildid ja/või lisakommentaarid on eristatud punktiiriga ning varustatud „hüpikaknaga”.
 
Jõudu ja head tahet lugemiseks ning kohtumiseni!
Dr. Ivar Maasik  ja Hommiku Hambaravi kollektiiv
 
 

Nagu ka paljudel muudel elualadel, on hambaraviski võimalik inimesi aidata mitmel erineval moel.  Meie hambaravifirma kontseptsioon kujunes tosina tööaasta kogemusest, mil jõudsime arusaamiseni, et ka väga katkised hammaskonnad ei lagune pärast kiiret kompleksset ravi edasi. Teine aastatosin on seda kontseptsiooni igati toetanud ja kinnitanud.
Niisiis:
Saavutamaks parimaid tulemusi läbite meie kliinikus järgnevad tööetapid:

  1. Saame tuttavaks. Teeme selgeks vastastikused soovid, ootused, eeldused ja võimalused.
  2. Teostame vajalikud uuringud ja teeme hammaste "suurpuhastuse".  Selgitame Teile, mida on võimalik Teie suu korrastamisel saavutada ning mis on teie hammastega teostatavate erinevate protseduuride mõte.  Teeme esmased kalkulatsioonid, leiame Teile sobiva hinnataseme ja rahastamisskeemi.
  3. Raviplaani – teostamisele tulevate ravi-, kirurgiliste- ja proteetiliste tööde kompleksi ning ajakava koostamine. Siin selgitame-kirjeldame-joonistame lahti erinevad ravitööd ning võimalikud proteetilised konstruktsioonid.  Räägime selgeks, millised on riskid ja püüame Teile luua võimalikult tõese pildi sellest, mis teiega toimuma saab. 
  4. Teostame planeeritud tööd. (loe kindlasti lisaks artiklit "Edukas hambaravi")
  5. Paralleelselt kõige eelnevaga õpetame teile selgeks õige hammaste hoolduse  ja eeldame edaspidist koostööd saavutatud tulemuse säilitamisel.

Olulisimaks eelduseks on tõsine tahtmine. 
Eeldame, et võtate meie juures teostatavat ravikompleksi kui ühekordset suurt pingutust nii oma mõtetes kui tegudes. Me ei tee mingit saladust sellest, et kohati mõni protseduur pole kõige meeldivam”. Samuti ei pruugi visiitide vaheline aeg päris probleemivaba olla. Kui olete selleks psühholoogiliselt valmistunud, on pool võitu Teie tervete hammaste teel juba käes. Eeldame, et suudate omandada need täiesti igapäevased ja lihtsad võtted, kuidas oma hambaid-igemeid hooldada. Samuti eeldame, et võtate täie tõsidusega kohustust edaspidi kord aastas korralises hoolduses käia. 

 

Garantiid

Miski siin ilmas pole igavene ja see kehtib ka meie töös.  Võime kindlalt väita, et täna hambaravis kasutusel olevad  tehnoloogiad ja materjalid on väga kvaliteetsed ning võimaldavad saavutada  pikaajalisi suurepäraseid ravitulemusi. Millised garantiid ja riskid konkreetsel ravijuhul võimalikud, selgitame igale patsiendile tema töö iseärasustest lähtuvalt.  Kokkuvõttes garanteerib hea ravitulemuse meie ühiselt planeeritud ravi-kirurgia- proteetilise töökompleksi täielik(!) teostamine ning hilisem regulaarne hooldus ja kontroll.

Meie poolt pakutava teenuste kompleksi puhul on ajafaktor oluline mitmes mõttes. 

Mida kiiremini ja intensiivsemalt töötame, seda väiksem on tõenäosus, et Te väsite ja tüdinete. Pikad visiidivahed genereerivad unustamist ja käegalöömist, aga ka arstil on lihtsam kui teie pooleliolev töö oma iseärasustega on tal kogu aeg silme ees ja meeles. Intensiivsel teostusel saame korraga tegutseda mitme hambaga saavutades märkimisväärset kokkuhoidu nii ajas kui ka sarnaste protseduuride summaarses hinnas. Niisamuti suurendavad pikad visiidivahed uute kahjustuste tekkeriski.

Emotsionaalne tasu Teie pingutuse eest on tajutav eredamalt siis kui te ei pea seda ootama aastaid, vaid on käes juba mõne nädala ehk kuuga. Mõistagi on olemas ka töid, millised nõuavad rohkem aega - näiteks paigaldatud hambaimplantaat nõuab luustumiseks neli kuud. 

Meie ravikontseptsioon tingib võimatuse töötada paralleelselt paljude patsientidega. Visiidid on sageli tavalisest pikemad ja seetõttu „täituvad“ arstide tööpäevad kiiresti. Esimese aja konsultatsiooniks ja/või vajadusel valust vabastamiseks leiame reeglina siiski mõne päeva jooksul. Tuleb tunnistada, et viimasel ajal (2013+) on töökoormus oluliselt kasvanud ja peame patsiente paluma nii mõnigi kord varuda pisut rohkem kannatust.  Samuti palume arvestada, et me ei tööta nädalavahetustel ning puhkame kollektiivselt jaanipäevast (vähemalt) juuli lõpuni. 

 

Hind
Erinevad ravijuhud taastavas kirurgias ja konstruktsioonid  proteesimises võivad hambaravis maksta isegi 10-tesse kordadesse ulatuvaid erinevaid hindu. Milline võiks olla Teie suu kordategemise hind, selgub juba ravikabinetis tehtava analüüsi käigus. Me ei soovita süüvida erinevate hambaravifirmade hinnakirjadesse, kuna teadmata erinevate protseduuride sisu (ja/või mingi protseduuriga paratamatult kaasnevate protseduuride sisu), on asjasse pühendamatul praktiliselt võimatu neist hinnakirjadest sotti saada. Meiegi hambaravi kohta on "teadjad" levitanud, et oleme Pärnus kõige kallimad (mis ei ole kindlasti tõsi) ja mitmed patsiendid kalkuleerinud risti vastupidise... (mis ilmselt samuti tõsi pole). Kuna töötame küllalt range kontseptsiooni põhiselt - mitte "ühe-hamba-kaupa", siis summaarselt tuleb sageli küllalt palju maksta. Kui see hind aga teostatud "tööühikuteks" lahutada võib iga "ühiku" hind tegelikult vägagi soodne olla. Meil ei pea Te tegelikult kunagi muretsema kui suur arve seekord hambaarsti juures tuleb, sest tasutavad summad on ette teada ja lõppsumma kokku lepitud.  

Kui Teil jätkub tahtmist ja pealehakkamist, siis õhuke rahakott ei tohiks ühelgi juhul takistuseks saada. Alati on võimalik leida taskukohasem konstruktsioon või kasutada erinevaid võimalusi järelmaksuga tasumiseks. Küllalt sage on praktika, kus võtame küll patsiendi kiiresti esmase kontrolli alla- puhastame suu hambakivist ja puurime hambaaugud puhtaks. Lõplik põhitöö toimub aga alles näiteks mõne kuu või poole aasta pärast. Patsient on saanud selleks ajaks pisut ette valmistuda- olgu selleks vajadus siis raha koguda, puhkus, kokkulepe tööandjaga, mis võimaldaks 2-3 korda nädalas töölt ära olla vms.

 

Paketthambaravi. Kindel hinna- ja ajavõit!

Algselt just piiritaguste patsientide vajadustest lähtuvalt, aga viimasel ajal sagedasti ka Tallinnlastele,  Saarlastele ja mujaltki tulnuile, pakume nn. paketthambaravi. 

Mis see on?

Reeglina 1-2 päevane hambaravireis Pärnusse. Varasemalt teostatud panoraamuuringu, konsultatsiooni  ja hammaste süvapuhastuses kogutud info baasil koostame raviplaani, kus selgub, kui mitu ravitundi Teile võiks kuluda. Vastavalt pakume 1-päevast ravipaketti kui ravivajadus kuni 4-5 tundi, 2-päevast, kui kuni 8. Me ei kohusta Teid võtma 2-päevast paketti, vaid võite võtta ka "2+" ühepäevast.  Paketi eeltööd: panoraamülesvõtte võite mõistagi teha kodukohas, aga hammaste puhastuse kas Pärnus või Tallinnas. Ravitööd Pärnus.

Paketi hind sõltub mõistagi teostatavate tööde iseloomust, täiesti kindlasti kompenseerib aga pakettravi soodsam maksumus Teie reisikulu Pärnusse. Nüüdseks enam kui 10-aastase kogemuse varal võime öelda, et enamasti tullakse meile 2-4 tunniseks ühepäeva pakettraviks. Tallinnast on tulijaid enim, ent meie juurde on leidnud tee ka palju Saarlasi, Võrokaid, Põltsamaalasi  jne jne ...  Isegi Narvast on tuldud!

Täiendavateks plussideks valimaks pakettravi, on märkimisväärne ajasääst ja mitte vähe oluline psühholoogiline eneseületus, mida ühekordse  pingutusena on lihtsam taluda. Kuna asume vahetult Pärnu Bussijaama kõrval, siis soovitame tulla meile bussiga. Esiteks on bussireis tänapäeval igati mugav ja teiseks olete pärast 3-4 tunnist hambaraviseanssi päris väsinud, et ise autoroolis tagasi sõita.

Ilmselt on mõistetav, et niisuguse ravipaketi toimumiseks tuleks olla valmis mõni nädal ehk ka kuu ootama. Küll aga saate ette ära teha ja meilitsi saata panoraamülesvõtte. Pärnus saab panoraami tegemise ja puhastuse esimesse visiiti kokku panna. Tallinnas saab panoraamvõtet ilma saatekirjata teha Tõnismäe Hambapolikliinikus. Seejärel peaksite tulema puhastusse (Tallinnas või Pärnus (K)),  ja siis kohe ka konsultatsiooni.  

Esmakontakt pakettraviks  +3725060847 märksõnaga "pakettravi".

 

Neile, kes visalt hinnakirja otsisid ja lugemisega siiani jõudsid...

Palun, siin see siis on: Hinnakiri

Joomla Template by Joomla51.com