Suuhügienist on inimene kelle tööks professionaalne hammaste puhastamine. Nii nagu Te käite kord nädalas saunas või kord kuus juuksuris peaksite kord aastas käima suuhügienisti vastuvõtul.

Kahjuks on Eestis suuhügieniste väga vähe ja enamasti teevad (peaksid tegema) seda tööd hambaarstid ise. Kuna aga arstid on  püsivalt üle koormatud, jääb see töö sageli tahaplaanile ja krooniliselt puhastamata hammastest tingitud hädad on karm reaalsus väga suurel protsendil elanikkonnast. Suuhügienistide koolitamise lõpetamine koos eelpoolmainitud pehme hambaharja propagandaga tagab  olukorra, kus leib hambaarstide laualt küll kunagi ei lõpe! Siinkohal  on paslik võrdlus Saksamaalt, kus iga sealne hambatohter saab hakkama umbes 5000 patsiendi haldamisega, samas kui meie  pusime igaüks  vaid 1000-ndega! Ajast tuleb puudu ja inimeste hambad on sellest hoolimata kohutavas seisus. Raske oli mitte märgata mind väisanud sakslasest tohtri peent irooniat kui ta "tunnustas" meie hambatohtreid, kes ka  nende 1000nde  inimese  (ümber-, ümber-, ja ..veelkord ümber) -ravimisega endale korraliku sissetuleku suudavad teenida. Arvan, et selle ilmselgelt piinliku olukorra on tinginud taasiseseisvumise järgne periood, kus kasinate oskuste ja töökultuuriga nõukogude hambaarst sattus ühtäkki olukorda, kus polnud raha, et soetada korralik aparatuur ja kohendada oskusi + puudusid patsiendid, sest need olid veel kordades vaesemad. Kuigi sel perioodil alustati suuhügienistide koolitamist, jäi see üritus õige pea katki (kuulu järgi) just hambaarstide vastuseisu tõttu. Tol ajal oli iga patsient, olgu ka vaid hambakivi puhastuseks, "kulla hinnaga". Elu edenedes tuli tööd tasapisi juurde ja ühtäkki polnud lugupeetud tohtril äraelamiseks enam vaja hammaste vahelistessse kivilademetesse kaevuda. Tõsi ta on, see töö pole kuigi meeldiv. Ja nii on see tänapäevani- võitleme võitmatut võitlust nende otsuste tagajärgedega. Kui 2017 aastal taaskäivitunud hambaravi kompensatsioon kulutataks justnimelt selle regulaarhoolduse peale oleks see täiesti suurepärane otsus.  Paraku ollakse valmis kompenseerima ka mainitud hambavahelistesse s...lademetesse pandud ja järgmisel päeval välja hüppavaid plomme ja see ei ole kindlasti sihipärane tegevus. 

Nagu kontseptsioonilehel mainitud, on Hommiku Hambaravis ravitud suud jätkuhoolduse ning kontrolli all, mis  tähendab seda, et Teid kutsutakse kord aastas hügienisti vastuvõtule. Hügienist teostab korduspuhastuse, kontrollib kas hambad terved ning vajadusel suunab Teid arsti vastuvõtule. Peame siinkohal tegelikult vabandama ja ütlema, et kuna viimastel aastatel on meie suuhügienist  saanud tasapisi ülipopulaarseks, on järjekord esmapuhastuseks kasvanud paari kuu pikkuseks. Seetõttu me ei ole ise aktiivsed korralisse puhastusse kutsujad ja jätame meelespidamise patsiendi enda kanda.  

Joomla Template by Joomla51.com